ID Pengguna
Katalaluan
 
 
  Ingat Saya
  Lupa Katalaluan?
 

PENAFIAN UNTUK Tangkap Si Pencuri (Low CO2 Tool):
Alat pengiraan ini dan Bahan yang disediakan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”, adalah tanpa jaminan jenis apapun, sama ada tersirat, tersurat mahupun dari segi undang-undang. Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (Association of Water and Energy Research Malaysia, AWER) tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan setiap maklumat atau Bahan yang diperolehi dari alat ini. Alat ini sebagai panduan sahaja. Penggunaan alat ini adalah PERCUMA dan tiada sesiapa atau mana-mana pihak dibenarkan mengenakan yuran untuk keputusan yang diperoleh melalui alat ini. AWER akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna alat ini dengan undang-undang yang sedia ada di Malaysia. Sebarang penyalahgunaan boleh dilaporkan kepada AWER melalui general@awer.org.my.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dianjurkan oleh:               
 
          Disokong oleh:
                  
British High Commission, Kuala Lumpur

Disclaimer:
This portal and the Materials are provided "as is" and "as available", without warranty of any kind, implied, express or statutory. The Association of Water and Energy Research Malaysia (AWER) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information or Materials obtained from this portal. Organisations or Agencies referred to in this web site shall not be construed as agents nor as institution recommended by Association of Water and Energy Research Malaysia (AWER).
Notis Hak Cipta | Terma dan Syarat | Hubungi Kami | Peta Laman