objektif dan tema
 
ID Pengguna
Katalaluan
 
 
  Ingat Saya
  Lupa Katalaluan?
 

OBJEKTIF-OBJEKTIF

Berdasarkan model 3C50 yang dibangunkan oleh AWER, objektif-objektif langkah pertama adalah:

  • Untuk memulakan perkongsian maklumat mengenai kecekapan dan penjimatan tenaga elektrik
  • Untuk menyediakan Alat Rendah CO2 (Low CO2 Tool) – audit asas penggunaan tenaga
  • Untuk menyediakan kedudukan (ranking) peralatan berdasarkan kecekapan dan kelestarian
  • Untuk menggalakkan rakyat dan perniagaan mengurangkan pelepasan karbon secara strategik
  • Untuk memastikan penambahbaikan berterusan

TEMA

CLICK to Low Carbon Lifestyle (CLICK kepada Gaya Hidup Rendah Karbon)

Tema CLICK adalah satu idea di mana kita menyeru satu ‘clique (kumpulan)’ orang untuk bergerak ke arah gaya hidup rendah karbon. Mereka akan dibantu oleh maklumat-maklumat yang boleh didapati dengan satu CLICK sahaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dianjurkan oleh:               
 
          Disokong oleh:
                  
British High Commission, Kuala Lumpur

Disclaimer:
This portal and the Materials are provided "as is" and "as available", without warranty of any kind, implied, express or statutory. The Association of Water and Energy Research Malaysia (AWER) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information or Materials obtained from this portal. Organisations or Agencies referred to in this web site shall not be construed as agents nor as institution recommended by Association of Water and Energy Research Malaysia (AWER).
Notis Hak Cipta | Terma dan Syarat | Hubungi Kami | Peta Laman